Kontakt

Łukasz Mroczek
Client Service Director
Tel.: +48 22 845 55 55
l.mroczek@iammagazine.pl
Olga Kuczyńska
Dyrektor sprzedaży, promocji oraz PR
kom. 602 337 566
e-mail: o.kuczynska@smartpublishing.pl
Eliza Pęconek
Dyrektor Marketingu
kom. 602 337 281
e-mail: e.peconek@smartpublishing.pl
atmedia sp. z o.o.
Radosław Gołąb
Interactive Senior Account Executive
Te.: +48 22 24 16 294
Mobile: + 48 668 488 294
radoslaw.golab@atmedia.pl